Gospodarka odpadami

Informacja o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11.09.2015)

 

Drogi kliencie!

Co zrobić ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi?

 1. Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupisz w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję. Zużyty sprzęt Hurtownia Mag-Mir przyjmuje pod adresem:

FPHU Hurtownia MAG- MIR Małgorzata Szulczyńska, ul. Łąkowa 5, 64-000 Kościan.

 1. Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży wynoszącej min. 400 m2, prowadzące sprzedaż sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu. Zużyty sprzęt Hurtownia Mag-Mir przyjmuje pod adresem: FPHU Hurtownia MAG- MIR Małgorzata Szulczyńska, ul. Łąkowa 5, 64-000 Kościan.
 2. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Zamów bezpłatny odbiór. W przypadku zakupu nowego sprzętu z dostawą do domu klient może zamówić bezpłatny odbiór swojego zużytego urządzenia, o ile jest on tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym prosimy o przesłanie informacji o chęci skorzystania z nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu.
 4. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy, a także na stronie: remondis-electro.pl
 5. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 6. UWAGA! Przekazany do nas zużyty sprzęt nie podlega zwrotowi.

Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!

 

 

Wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na frakcje:

 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK)
 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL)
 • ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY
 • ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
 • ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje w najbliższym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) punkcie PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się na stronie internetowej urzędu gminy.


Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

 • w jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, które są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) lub w punktach PSZOK.

Podstawa prawna: Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888)


INFORMACJA DOTYCZĄCA WZORÓW OZNAKOWANIA OPAKOWAŃ.

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 03.09.2014r w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014 poz. 1298)